Merkitse tähän, perustuuko tuella palkattavalle maksettava palkka aikapalkkaan, suorituspalkkaan vai johonkin muuhun palkkausmuotoon.

Tyypillisiä aikapalkkausmuotoja ovat kuukausi- ja tuntipalkka. Suorituspalkka tarkoittaa palkkaustapaa, jossa palkka määräytyy tuella palkattavan työn tuloksen perusteella, esim. provisiopalkka.

Palkkatukea ei voida myöntää, jos tuella palkattavan palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella. Jos osa palkasta määräytyy työn tuloksen perusteella, tuloksen perusteella määräytyvää palkan osaa ei voida lukea tuella katettavaksi palkkauskustannukseksi.