Bedrivande av näringsverksamhet och de minimis -stöd