Omfattar verksamheten försäljning eller produktion av produkter eller tjänster? Ska den som anställs med subventionen arbeta med försäljning av produkter eller tjänster eller utgöra uppgifter som hänför sig?

Om sökandens verksamhet omfattar försäljning eller produktion av produkter eller tjänster och den som anställs med subventionen ska utföra dessa uppgifter, ska till ansökan bifogas

  • en kopia av den skattedeklaration som senast inlämnades till skattemyndigheten
  • en kopia av senaste beslutet om beskattning av näringsinkomst
  • en kopia av beslutet om skattelättnad, om skattelättnad beviljats för hela eller en del av verksamhete