Bilagor som behövs

Om sökandens verksamhet omfattar försäljning eller produktion av produkter eller tjänster och den som anställs med subventionen ska utföra dessa uppgifter, ska till ansökan bifogas

  • en kopia av den skattedeklaration som senast inlämnades till skattemyndigheten
  • en kopia av senaste beslutet om beskattning av näringsinkomst
  • en kopia av beslutet om skattelättnad, om skattelättnad beviljats för hela eller en del av verksamhete

Att lämna in bilagor

Eventuella bilagor skickas via E-tjänster för företag och arbetsgivare. Efter inloggning till tjänsten välj länk "Första sidan" på sidans övre kant. Välj sedan länk "Kontaktbegäran och dokument". Tryck knappen "Lägg till kontaktbegäran". Välj som orsak "Ansökan om lönesubvention" och skriv i Kontaktbegäran-fältet ett meddelande. Med "Bifoga dokument" -knappen kan du bifoga bilagor elektroniskt.