Lönesubvention ansöks hos den arbets- och näringsbyrå inom vars område arbetsplatsen ligger eller hos den arbets- och näringsbyrå där den som ska anställas är arbetslös arbetssökande.