Utbetalning av lönesubvention söks i efterskott hos utvecklings- och förvaltningscentret enligt den utbetalningsperiod som valts i denna ansökan. Den valda utbetalningsperioden måste iakttas under hela subventionsperiod.

Se också: Ansökan om utbetalning av lönesubvention.