Söks lönesubvention för läroavtalsutbildning?

Med lönesubventioner stöds tillträde till lärlingsplatser för de arbetssökande utan arbete, som har svaga möjligheter att få delta i läroavtalsutbildning utan lönesubvention. Lönesubventionerna riktas i första hand till utbildningar med grundexamina. Om personens anställningsbarhet är svag, trots genomförd grundexamen, kan lönesubvention även riktas till påbyggnadsutbildning.