Ange arbetstiden per vecka för den som ska anställas med subventionen i timmar och minuter, t.ex. 37 timmar 15 minuter.