Är avsikten att den som anställs med subventionen överförs till uppgifter hos någon annan arbetsgivare (användarföretag)?

Arbetsgivaren kan med samtycke av den som anställts med subventionen överföra honom eller henne till någon annan arbetsgivare (användarföretag). Om användarföretaget av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker har sagt upp eller permitterat arbetstagare eller om användarföretaget har deltidsanställda, förutsätter överföringen att användarföretaget har erbjudit uppsagda, permitterade och deltidsanställda arbetstagare arbete på det sätt som avses i arbetsavtalslagen. Arbets- och näringsbyrån ska underrättas om överföringen innan den genomförs med blanketten TEM3.23.