På vilken basis söks lönesubventionen?

Beviljande av lönesubvention förutsätter att

  • arbets- och näringsbyrån bedömer att den arbetssökandes arbetslöshet beror på brister i yrkeskunnandet och att ett lönesubventionerat arbete förbättrar personens yrkesskicklighet och sysselsättningsmöjligheter på den öppna arbetsmarknaden eller
  • enligt arbets- och näringsbyråns bedömning försvårar den lönesubventionerade personens handikapp eller sjukdom dennes arbetsprestation väsentligt eller varaktigt i det befintliga arbetet eller
  • den med lönesubvention har fyllt 60 år och har varit arbetslös i minst 12 månader utan avbrott omedelbart innan beviljande av lönesubvention

Om subventionen beviljas på grund av punkt ett, förutsätter beviljandet av lönesubvention även att personens arbetslöshet utan beviljande av lönesubvention sannolikt skulle vara över 12 månader.