Här fyller man i uppgifterna om den stödsökande (arbetsgivaren). När lönesubvention söks för första gången, fyller man i alla punkter. Om arbetsgivaren har ansökt om lönesubvention tidigare, ska uppgifterna kontrolleras och vid behov korrigeras i sidan Arbetsgivarens uppgifter.

Kontaktperson

Som arbetsgivarens kontaktperson anges en person som TE-byrån vid behov kan kontakta i frågor som gäller handläggningen av ansökan om lönesubvention.