Som arbetsgivarens kontaktperson anges en person som TE-byrån vid behov kan kontakta i frågor som gäller handläggningen av ansökan om lönesubvention.