Kun aloitat oppisopimuskoulutuksen

Ilmoita oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta.

Oppisopimuskoulutuksen ajaksi solmittu työsuhde voi olla joko kokoaikainen tai osa-aikainen. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Kokoaikaisessa työsuhteessa olevalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jos aloitat oppisopimuskoulutuksen, jonka ajaksi on solmittu osa-aikainen työsuhde, otathan yhteyttä TE-toimistoon / kokeilualueen kuntaan.

Lisätietoja oppisopimuksen vaikutuksesta työttömyysturvaan saat TE-toimistosta / kokeilualueen kunnasta, työttömyyskassasta tai Kelasta.