Ansökningar som gäller startpeng förflyttas över till regionförvaltningens AN-tjänster den 2.5.2022. Kunder förflyttas automatiskt till servicen via Mina e-tjänster som är riktad för personkunder. Myndighetshandläggningen av startpengen sker i YA-systemet.

Ansök om startpeng och utbetalning av den. Kontakta oss innan du beslutar dig om att ansöka om startpeng.

Startpeng är ämnat för att starta eget företag. Bidrag ges inte om företaget redan har startats. Ansökan om en förlängning av startpenget måste lämnas in inom gällande period för startpeng.

När du ansöker om startpeng genom Mina e-tjänster kan du digitalt skicka med bilagor som krävs och följa behandlingen av din ansökan.

Startpengen betalas ut en gång i månaden i efterskott baserat på utbetalningsansökan. Ansök om utbetalning digitalt och se till att regelbundet kontrollera ansökans behandling eftersom förfrågningar om tillägg och mer information till ansökan skickas genom Mina e-tjänster.