Du är här

Accepterande av användarvillkoren

För att använda tjänsten måste man acceptera användarvillkoren. Användningsvillkoren finns i näst sista kapitlet i denna anvisning.

Gå igenom användarvillkoren och godkänn dem, så kan Du gå framåt i tjänsten. Efter att ha accepterat användarvillkoren, får Du en lista över de i denna tjänst avsedda utkomstskyddsuppgifter som finns lagrade i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. De utkomstskyddsuppgifter som avses i denna tjänst är begäran om redogörelse från arbetskraftsmyndigheten, arbetskraftspolitiska utlåtanden samt meddelanden om betalning av arbetskraftsutbildning.

Svenska