Beakta följande faktorer när din redogörelse är klar för sändning till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun:

Om du fyllt i studieredogörelseblanketter, se till att de har "Klar" -status. Statusen "Klar" innebär inte ännu att du sänt dem till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun, utan avslöjar endast att blanketten är klar för sändning. I en redogörelse kan ingå flera färdigt ifyllda redogörelseblanketter. De av dig ifyllda blanketterna finns i övre delen av "Ifyllda blanketter" i fönstret "Redogörelse".

Före sändningen måste du svara på frågan ’Skickar du bilagor till denna redogörelse?’ Om du svarar ’Ja’, lämna in begärda och andra nödvändiga handlingar som hör samman med redogörelsen till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun senast den sista inlämningsdagen som nämns i begäran om redogörelse, antingen tillsammans med redogörelsen eller på papper, enligt vad du väljer (se närmare punkt: Bilagor).  Om du har meddelat att du lämnar in bilagor, behandlas ditt utkomstskyddsärende först när du har lämnat in dokumenten. Om du trots ditt meddelande inte lämnar in de handlingar som du lovat, behandlas ditt utkomstskyddsärende utan dem, när den tidsfrist som nämns i begäran om redogörelse har gått ut. Om du meddelar att du inte lämnar in några bilagor alls, behandlas utkomstskyddsärendet enbart utifrån den redogörelse du skickat.

Knappen "Sänd redogörelsen" finns nedtill i fönstret "Redogörelse". När du trycker på den ger programmet ännu en kontrollfråga angående avsändandet och konstaterar att den avsända redogörelsen ej längre kan ändras. Ifall ändrandet av redogörelsen senare är nödvändigt, kontakta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun och meddela förändringarna (gärna skriftligt).

När sändningen av redogörelsen lyckas, får du alltid en mottagningsbekräftelse med datum och klockslag för när din redogörelse mottagits. I mottagningsbekräftelsen visas även de uppgifter som sänts av dig. Om sändningen misslyckas, hamnar du tillbaka till fönstret "Redogörelse" och felmeddelandetexterna om misslyckad sändning syns i rött i övre hörnet av fönstret. Läs noga de felmeddelanden som inkommit från tjänsten, gör de ändringar i redogörelsen som begärts i meddelandet och försök på nytt. Du kan skriva ut den redogörelse som du sänt med hjälp av knappen "Utskriftsvy" i övre menyn i fönstret "Redogörelse".

Försäkra dig efter avsändandet i tjänsten om att din redogörelse säkert sänts iväg. Återvänd till ingångssidan till tjänsten (till fönstret med alla dina arbetslöshetsskyddsuppgifter) och uppdatera uppgifterna i fönstret med knappen "Sök uppgifterna". Välj ifrågavarande begäran om redogörelse som du besvarat. För dig öppnar sig fönstret "Begäran om redogörelse" med antingen knappen "Se redogörelsen" eller alternativt knappen för den ännu inte avsända redogörelsen "Gör redogörelse". Uppgiften om redogörelsens status visas även i fönstret "Redogörelse" invid överrubriken ('ofullständig" eller "avsänd").