Redogör för Dina ofärdiga studier på redogörelseblanketten för grundskole- och gymnasiestudier, om Du

  • endast genomför gymnasiestudier, eller
  • genomför både gymnasiets lärokurs och avlägger yrkesinriktad examen, eller
  • genomför gymnasiestudier som en del av en yrkesinriktad examen, eller
  • genomför grundskolestudier.

 

Mer information om hur redogörelseblanketterna fylls i finns på sidan Redogörelseblanketter.