Använd denna blankett för att redogöra för företagsverksamheten, om verksamheten har bedrivits i ett aktiebolag.


Mer information om hur redogörelseblanketterna fylls i finns på sidan Redogörelseblanketter.