En privat näringsidkare är antingen en yrkes- eller affärsidkare som idkar sin företagsverksamhet med ett företagsnamn. Den centrala punkten är att det är en naturlig person som idkar företagsverksamhet själv utan företagsform.


Mer information om hur redogörelseblanketterna fylls i finns på sidan Redogörelseblanketter.