Du är här

In- och utloggning

Autentisering

Tjänsten kan användas genom stark autentisering (med chipförsett identitetskort eller nätbankens användarkoder). Vid stark autentisering får man endast använda sina egna personliga koder. De uppgifter som sänds genom nätblanketten sparas under kodinnehavarens namn i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Användningen av tjänsten kräver accepterande av användarvillkoren. Användningsvillkoren finns i näst sista kapitlet av denna anvisning.

För autentiseringen används tjänsten för styrning av autentisering, Tunnistus.fi, som är en gemensam stödtjänst för e-tjänster vid Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsministeriet och skatteförvaltningen. Vid autentiseringen används bankernas personliga nätbankskoder eller Befolkningsregistercentralens chipförsedda personkort. Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och utgående från lagstiftning som gäller de nämnda förvaltningsområdenas verksamhet. Ytterligare uppgifter om autentiseringen finns på startsidan för tunnistus.fi (användningsvillkor), som öppnas när man börjar använda en tjänst som kräver autentisering.

Inloggning och bläddring på webbplatsen

Du är inloggad tills Du klickar på knappen "Utloggning" i översta menyn, stänger webbläsaren, eller så länge sidan inte har varit öppen i över 60 minuter. Uppgift om Din inloggning finns upptill på sidan.

Med samma inloggning kan Du också använda andra av arbets- och näringsbyråns nättjänster. Länkar till dem finns upp till höger på sidorna. Genom att klicka på "Andra tjänster med samma inloggning" når Du dessa tjänster och autentiseringsuppgifterna begärs inte på nytt.

Du kan bläddra till andra sidor genom tillämpningens knappar, t.ex. föregående/nästa sida eller de sidlänkar som finns under sidans namnlist. Använd inte webbläsarens egna Tillbaka - Nästa knappar eller Historik, för om dessa används måste sidan uppdateras på nytt.

Utloggning

Kom ihåg att gå ut genom "Utloggning", när Du slutar använda tjänsten, för att Dina uppgifter i kundinformationssystemet inte förblir öppna och eventuellt tillgängliga för utomstående. 

Beroende på webbläsaren som Din arbetsstation använder och dess inställningar, kan det hända att vissa webbsidor trots utloggning sparas i cacheminnet i arbetsstationens webbläsare. Om den dator som Du använder är i samanvändning, kan det vara nödvändigt att efter användningen tömma webbläsarens cacheminne. Detta kan göras genom fönstret Internet-inställningar i webbläsarens översta meny. Välj "Ta bort tillfälliga Internet-filer". Beroende på webbläsaren kan funktionen och texterna variera.

Svenska