Bevärings-/civiltjänst

En person i bevärings- eller civiltjänst kan enligt sitt önskemål fortsätta som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet. Meddela den som betalar ut arbetslöshetsförmånen om att tjänsten börjar.  Tilläggsinformation ges av arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun, arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten.