Du är här

Bedömning av servicebehov

Du får som uppgift att göra en servicebehovsbedömning, om du inte redan vet en förändring i din jobbsökning inom 3 månader (t.ex. inledning av arbete, utbildning eller militärtjänst). På basis av dina svar och faktorer som förutser dina sysselsättningsmöjligheter bedömer vi, vilka tjänster du behöver. Svaren du har gett i servicebehovsbedömningen hjälper till när du utarbetar en sysselsättningsplan som stöder din jobbsökning.

Följ de givna anvisningarna och svara på de frågor som bedömer ditt servicebehov inom utsatt tid.

För att erhålla arbetslöshetsförmån ska din jobbsökning vara i kraft och du ska söka heltidsanställning under hela tiden du är arbetslös. Efter att du svarat på bedömningen av servicebehovet får du en kvittering på mottagande som berättar hur din arbetssökning är i kraft och som innehåller närmare anvisningar.

Du kan alltid kontrollera uppgifterna i din jobbansökan och lediga arbetsplatser på servicekanalen E-tjänster.

Svenska