Du är här

Tillgänglighetsutlåtande

Arbets- och näringsministeriet åtar sig att göra TE-tjänsternas http://www.te-tjanster.fi/te/sv/ -webbplats tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller E-tjänster för personkunder och arbetsgivare på TE-tjänsternas webbplats.

Fullgörandestatus

Dessa webbplatser är delvis förenliga med WCAG 2.1-kraver. Exemplen på bristande förenlighet och undantagen förtecknas nedan.
Eftersom applikationerna har tagits i bruk före 23.9.2018, måste de vara tillgängliga senast 23.9.2020. Applikationerna kommer att förnyas totalt under 2020 och därför ska nuvarande tillämpningarna förbättras bara till en viss grad.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av oproportionell börda enligt artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102.
 
1. Tillämpningarna är inte optimerade för skärmläsningsprogram:
krav 1.3.2 innehållet är i meningsfull ordning även när CSS-filer inte används,
krav 1.3.3 instruktionerna är inte beroende av färg (t.ex. obligatoriskt data är markerad med röd färg),
krav 2.4.1 möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll,
krav 2.4.6 rubriker och etiketter är kopplade till inmatningsfälten.

2. Webbplatserna har några rubriker, länkar och felmeddelanden som har för liten kontrast:
krav 1.4.3 tillräcklig kontrast.

3. Applikationerna går inte alltid att hanteras med endast tangentbordet:
krav 2.1.1 tangentbordet.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 03.09.2019 och det är tillsvidare frågan om en utkastversion.

Respons och kontaktuppgifter

Får du inte all information du behöver eller har svårigheter att använda applikationerna, lämna respons eller be om uppgifter på din egen TE-byrå (Kontaktuppgifter) eller ring till 0295 025 510.

Uppföljningsförfarande

Får du inte information du begärde eller din respons har inte fått tillfredsställande svar inom två veckor, kan du meddela om detta till Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, myndigheten som övervakar tillgänglighet. Begäran om redogörelse kan du göra på sidan https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/sv/ eller via e-post till webbtillganglighet@rfv.fi.

Svenska