Du är här

Tillgänglighetsutlåtande

NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter m.a.o. UF-centret har som mål att garantera TE-tjänsternas Mina E-tjänster på http://www.te-tjanster.fi/te/sv/ -webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och   Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller TE-tjänster för personkunder och arbetsgivare för egna ärenden på TE-tjänsternas webbplats. För övrit finns TE-tjänsternas tillgänglighetsutlåtande på adressen http://www.te-tjanster.fi/te/sv/specialsidor/tillganglighetsutlatande/index.html.

Fullgörandestatus

Dessa webbplatser är delvis förenliga med WCAG 2.1-kraver. Exemplen på bristande förenlighet och undantagen förtecknas nedan.

Eftersom applikationerna har tagits i bruk före 23.9.2018, måste de vara tillgängliga senast 23.9.2020. På grund av att en total förnyelse av applikationerna har startats så görs bara nödvändiga tillgänglighetsförbättringar. Nuvarande TE-tjänsternas Mina E-tjänster ersätts av nya applikationer under år 2022 första hälft.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av oproportionell börda enligt artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

  1. Innehållet är i meningsfull ordning även när CSS-filer inte används (WCAG 1.3.2)
  2. Personkundernas applikationer AVO Yrkesvalsprogrammet och Arbetslivsradar uppnår inte kriterierna. (WCAG 2.1.1)
  3. Vissa applikationer har delar som inte visuellt klargör funktionen för användaren (WCAG-1.3.1)
  4. Arbetsgivarens platsanmälan, Ansökan till arbetskraftsutbildning, Val av inloggningssätt för arbetskraftsutbildningen och Redogörelse är inte responsiva (WCAG 1.4.10)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta förnyade tilljänglihetsutlåtandet bereddes den 7.12.2020 och ersätter tidigare versioner.

Respons och kontaktuppgifter

Fås inte all information ni behöver från applikationerna eller om ni har svårigheter att använda applikationerna, lämna respons eller be om uppgifter från din egen TE-byrå (Kontaktinformation) eller ring till 0295 025 500.

Respons angående tillgänglihet på TE-tjänsten Mina E-tjänster kan skickas via epost till kirjaamo.keha@ely-keskus.fi. I responsen ange att responsen anser TE-tjänsten Mina E-tjänser. I dessa fall dirigeras responsen till UF-centrets utvecklingsenhet.

Uppföljningsförfarande

Har inte begärd information eller respons fått tillfredsställande svar inom två veckor, kan ni meddela om detta till Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, myndigheten som övervakar tillgänglighet. Begäran om redogörelse kan du göra på sidan https://www.tillganglighetskrav.fi/ eller via e-post till webbtillganglighet@rfv.fi.

Svenska