Olet täällä

CV-netti

Tervetuloa CV-hakupalveluun!

 

Palvelun kuvaus ja käyttöehdot

CV-netistä löydät tuhansia aktiivisia työnhakijoita. Voit tutustua työnhakijoihin heti tai käyttää palvelun CV-vahtia. Se kerää puolestasi annettujen hakutekijöitten perusteella sopivimmat vaihtoehdot sähköpostiisi. Kun olet löytänyt sopivan työnhakijan, saat häneen yhteyden välittömästi sähköpostilla tai muiden annettujen yhteystietojen perusteella. 

 

Käyttöehdot

CV-netti on yhteistyötä yhteisin säännöin. CV-palvelu perustuu työnhakijoiden, työnantajien ja palvelun tuottajan yhteistyöhön. Palvelun tarkoituksena on tarjota nopein kanava työnhakijan ja työantajan kohtaamiseen. Kirjautumalla palveluun sen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan käyttöehtoja yhteisen edun varmistamiseksi. 

 

Palvelun käyttäjän sitoumukset: 

- Käyttäjä ei saa käyttää palvelua muuhun kuin palvelukuvauksen mukaiseen käyttötarkoitukseen esimerkiksi markkinointi – tai viestintätarkoituksiin tai ns. massapostituksiin. 

- Käyttäjän tulee ottaa huomioon työnhakijan CV-esittelyssä antamat tiedot ja työtoiveet, jotta rekrytointi onnistuisi. Yhteydenotto tulee perustua selkeästi CV-esittelyssä esitettyihin sisältöihin, jota vastaavaa työntekijää etsitään. 

- Käyttäjä sitoutuu pitämään palvelussa näkemänsä tiedot omassa käytössään eikä saa luovuttaa tietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille tai tietoja pyytäville tahoille. 

- Käyttäjän on noudatettava tunnisteet antaneen tahon kanssa tekemiään sopimuksia ja tunnisteiden käyttöön liittyviä ehtoja. 

- Käyttäjä hyväksyy, että hänen kirjautumisistaan tai hauistaan voidaan kerätä tilastointia ja / tai seurantaa ja palvelun jatkokehittämistä varten koneellisesti tietoja. 

- Käyttäjä on velvollinen raportoimaan palveluntarjoajalle mahdollisesti havaitsemistaan palvelun toiminnallisista tai teknisistä virheistä. 


Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet:  

- Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkopalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset.

- Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä, mutta ei voi vastata järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. 

- Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä esim. palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.

- Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä.

- Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun käyttäjän laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluun. Laitesuositukset kerrotaan ohjeessa.

- Palveluntarjoajalla on oikeus häiriötilanteessa asettaa väliaikainen palvelun käytön esto. Asiakasta kuultuaan Palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus poistaa palvelun käyttöoikeus joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi.

- Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti, ei kuitenkaan siten, että palvelu muuttuisi maksulliseksi. 

- Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 01.04.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

suomi