Olet täällä

Käyttöehdot ja turvallisuus

Asiointipalvelun omistaja on työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä palveluntarjoaja).

Palveluun kirjatut tiedot tallentuvat reaaliaikaiseen TE-toimiston asiakastietojärjestelmään. Tallennettujen tietojen julkisuuteen, luovuttamiseen ja käsittelyyn sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999), jollei julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tai muissa laeissa säädetä toisin.
Tietojärjestelmän työnantajarekisteritietoja käytetään vain julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen (TE-palveluiden) toteuttamiseen.
Avoimeen hakuun ilmoitettu työpaikka näkyy heti Avoimet työpaikat -palvelussa. Verkkopalveluun halutut työpaikkailmoitukset näkyvät myös EU:n yhteisessä työpaikkatiedotuksessa (EURES-järjestelmä).

Palvelun käyttäjän vastuut ja oikeudet

 • Käyttäjän on noudatettava tunnisteet antaneen organisaation kanssa tekemiään sopimuksia ja tunnisteiden käyttöön liittyviä ehtoja.
 • Käyttäjä vastaa tunnisteen tai salasanan huolimattomasta käytöstä tai säilytyksestä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä.
 • Käyttäjä on vastuussa asiointipalvelussa toimittamansa aineiston todenmukaisuudesta ja asianmukaisuudesta sekä siitä ettei aineisto loukkaa hyvää tapaa, lakia (mm. syrjinnän tai sukupuolen perusteella) tai viranomaisten määräyksiä.
 • Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi luopua käyttöoikeudestaan ilmoittamalla asiasta työ- ja elinkeinotoimistoon (sopimustyönantajan käyttäjätunnukset).
 • Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista käyttö-kustannuksista, esim. Internet-verkon käyttömaksuista ja mahdollisista puhelumaksuista.

Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet

 • Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkopalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset.
 • Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä, mutta ei voi vastata järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä esim. palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa selkeästi käyttöehtojen vastainen tai häiriötilanteita synnyttävä työpaikkailmoitus. Palveluntarjoajalla on myös oikeus häiriötilanteessa asettaa väliaikainen palvelun käytön esto. Asiakasta kuultuaan palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus poistaa palvelun käyttöoikeus joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi.
 • Palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelukanavan kautta lähetetyt palvelupyynnöt hoidetaan sovitulla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus täydentää puutteelliset tiedot tai poistaa yksittäinen työpaikkailmoitus.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluun.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti, ei kuitenkaan siten, että palvelu muuttuisi maksulliseksi. Nämä käyttöehdot ovat voimassa 3.12.2014 alkaen toistaiseksi. Mahdolliset muutetut käyttöehdot tulevat käyttäjän uudelleenhyväksyttäväksi.

Turvallisuus ja tekniset suositukset
Asiointipalvelua voi käyttää päätelaitteella, jossa on internetselain. Selaimen tulee tukea TLS V1.1 tai uudempaa salausta ja sallia evästeiden (cookies) ja JavaScriptin käyttö. Verkkopalvelumme on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Yhteys katkeaa ja tallentamattomat tiedot häviävät, jos samalla sivulla viivytään yli 60 minuuttia. Aika alkaa alusta sivua vaihdettaessa.

Käyttämällä Kirjaudu ulos -painiketta katkaiset suojatun yhteyden. Tyhjennä selaimen välimuisti ja sulje kaikki selainikkunat. Selainohjelmat käyttävät välimuistia nopeuttaakseen kerran ladattujen sivujen uudelleen esittämistä (cookies). Selainohjelma tallentaa käyttämäsi sivut koneen välimuistiin, josta ne löytyvät esimerkiksi selaimen back-painikkeen avulla, kun joku toinen käyttää samaa konetta.

Asiointipalveluissa on viikoittainen huoltoikkuna torstaisin aamulla klo 6.30-7.30. Tällöin asiointipalveluissamme voi esiintyä katkoksia.
TE-palvelut ei vastaa tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta, suorituskyvystä tai toimivuudesta. Palvelun käytettävyydessä olla ennalta ilmoittamattomia katkoja.

Tietosuojaseloste (Henkilötietolaki 523/1999) 10 ja 24 §)

Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteri

suomi