Olet täällä

Palkkauskustannukset euroa/kk

Palkkauskustannuksilla tarkoitetaan tuella palkattavalle maksettavaa bruttopalkkaa sekä työnantajan lakisääteisiä palkan sivukuluja.

Bruttopalkalla tarkoitetaan tuella palkattavalle maksettavaa palkkaa ennen työntekijän lakisääteisten maksujen (työntekijän työttömyysvakuutus- ja eläkevakuutusmaksu) ja verojen pidätystä. Merkitse kohtaan bruttopalkka palkan määrä kuukaudessa. Mikäli tuella palkattavalle maksetaan palkan lisiä (esim. ilta-, yö- tai vuorotyölisä), ota niiden arvioitu määrä huomioon bruttopalkassa. Tuella palkattavan työn tulokseen perustuvaa palkan osaa (suorituspalkkaa) ei lasketa mukaan palkkauskustannukseksi.

Työnantajan lakisääteisiin sivukuluihin luetaan sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu. Kohtaan sivukulut merkitään tuella palkattavan palkasta maksettavien työnantajan lakisääteisten sivukulujen määrä kuukaudessa.

suomi