Olet täällä

Prosenttiosuus alan säännöllisestä työajasta

Tuella palkattavan työaika alan säännöllisestä enimmäistyöajasta prosentteina

Kun olet merkinyt Tuella palkattavan henkilön päivittäisen ja viikoittaisen työajan ohjelma laskee kuinka monta prosenttia tuella palkattavan henkilön työaika on alan säännöllisestä työajasta yhden desimaalin tarkkuudella.

 

suomi