Olet täällä

Palkkatuen maksatushakemus

Tässä Palkkatuen maksatus –verkkopalvelussa voit tehdä ja lähettää palkkatuen maksatushakemuksen sähköisesti. Maksatushakemuksen tekeminen edellyttää, että Tuen hakijalla on voimassa oleva palkkatuen myöntöpäätös ajanjaksolla, jolta palkkatukea haetaan maksuun, ja että ko. päätöstä koskeva palkkatukihakemus on tehty työnantajalle, jolla on URA-järjestelmässä Suomi.fi-tunnisteella tehty työnantaja (vanha Katso-työnantajatieto).

Maksatushakemus lähetetään jälkikäteen Tuen hakijan palkkatukihakemuksessa valitseman maksatusjakson mukaisesti – joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Valittu maksatusjakso on kirjattu TE-toimiston antamaan palkkatukipäätökseen. Valittua maksatusjaksoa on noudatettava koko tukijakson ajan. 

Maksatushakemus on toimitettava KEHA-keskukselle kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Jos tukea ei haeta em. määräajassa, maksatushakemus on vanhentunut eikä tukea makseta ko. maksatusjaksolta. Palkkatuen maksamiseen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) 29 §:ää.

Jos olet hakenut palkkatukea tulostettavalla lomakkeella, voit hakea maksatusta verkkopalvelussa sopimalla siitä TE-toimiston kanssa.

 Jos sinulla on kysyttävää verkkoasioinnista tai Katso-tunnisteesta, saat virka-aikana apua YritysSuomi-puhelinpalvelusta p. 029 502 0500. 

 

suomi