Olet täällä

Kirjautuminen palveluun

Asiointipalvelu on käytettävissä aina. Käyttökatkoista ilmoitetaan palvelun aloitussivulla.

Kirjaudu sisään verohallinnolta saatavalla Katso-tunnisteella tai TE-toimiston myöntämällä Sopimustyönantajan käyttäjätunnuksella. 

Tunnisteiden hakeminen

Katso-tunnistus on Verohallinnon tunnistautumispalvelu yrityksille Katso

Katso-tunnistaminen mahdollistaa sen, että organisaatio itse valtuuttaa omia työntekijöitään/organisaatioita toimimaan eri rooleissa Oma asiointi -palvelussa. Palveluun tunnistaudutaan ns. vahvalla Katso-tunnisteella (OTP).

Alitunnuksen käyttäjien tulee vahvistaa tunnuksensa Katso-palvelussa.

TE-palveluiden roolit Katso-palvelussa ovat;

Pääkäyttäjä/Rinnakkaispääkäyttäjä

on oikeutettu toimimaan organisaation puolesta kaikissa tapauksissa. Rooleihin sisältyvät kaikki viranomaisten tai palveluiden määrittelemät asiointiroolit.

CV-haku ja Työpaikkailmoittaminen

ei vaadi erillistä roolia, riittää yleinen työntekijä-rooli.

Palkkatuen hakeminen

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - ELY-keskus - Rahoitusasiointirooli. Rooli oikeuttaa tekemään palkkatukihakemuksen.

Palkkatuen maksatus

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - ELY-keskus - Rahoitusasiointirooli. Rooli oikeuttaa tekemään palkkatuen maksatushakemuksen.

Työkokeilumahdollisuus

ei vaadi erillistä roolia, riittää yleinen työntekijä-rooli.

Sopimustyönantajan tunnisteen saa TE-toimistosta, joka lähettää nimeämällesi verkkoasioinnin vastuuhenkilölle käyttäjätunnuksen (TA00xxx) ja rekisteröitymisohjeen (rekisteröintitunnus= työnantajan y-tunnus, salasanan pituus 8 merkkiä).

Työmarkkinatori hakupalvelun roolit Katso-palvelussa ovat;

Pääkäyttäjä/Rinnakkaispääkäyttäjä

on oikeutettu toimimaan organisaation puolesta kaikissa tapauksissa. Rooleihin sisältyvät kaikki viranomaisten tai palveluiden määrittelemät asiointiroolit.

Katso-alitunniste joka on vahvennettu Katso-tunnisteeksi

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - Työnhakijatietojen tarkastelu/yht.otto hakijoihin. Tällä roolilla voit katsella työnhakijoiden tietoja ja ottaa yhteyttä työnhakijoihin.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - Työntarjoajan kuvauksen päivitys. Tällä roolilla voit päivittää työntarjoajan tietoja, kuten rekrytointiyhteystietoja ja markkinointikuvauksen tekstiä.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - Työpaikkailmoituksen hallinnointi. Tällä roolilla voit luoda, katsella, muokata ja poistaa työpaikkailmoituksia.

HUOM! Yllä olevia rooleja ei tule myöntää Katso-alitunnisteelle (vahvennettu Katso-tunnisteeksi), jos asioidaan Yrityksen ja työnantajan oma asiointi –palvelussa. Oma asiointi –palvelussa on käytössä TE-palveluiden Katso-roolit.


suomi