Olet täällä

Kirjautuminen palveluun

Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelu on aloittanut  toimintansa 11.6.2020 – Katso-palvelua käyttävät voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksien käyttäjiksi.

Jos valtuuttaja ei voi itse valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa, valtuuden voi antaa virkailijavaltuuttamispalvelussa valtuushakemuksella. 

Valtuushakemuksella valtuuttaminen 

Usein kysyttyä Suomi.fi-valtuuksista ja virkailijavaltuuttamispalvelusta

Suomi.fi-valtuudet - Valtuushakemuksella valtuuttaminen - ohjevideo


Suomi.fi korvaa Katso-palvelun asiointipalvelussa 28.11.2019

28.11.2019 lähtien:

 • Asiointipalveluun ei voi kirjautua Katso-tunnisteella.
 • Käyttäjän täytyy kirjautua asiointipalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Käyttäjä voi kirjautua myös TE-toimiston myöntämällä Sopimustyönantajan käyttäjätunnuksella.  

Asiointipalvelussa voi asioida yrityksen puolesta ilman erillistä valtuuttamista seuraavilla toimielinrooleilla:

 • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
 • Isännöitsijä (IS)
 • Päätoiminen isännöitsijä (PIS)
 • Selvitysmies (S)
 • Toimitusjohtaja (TJ)
 • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
 • Varatoimitusjohtaja (VTJ)
 • Yhtiömies (YHM)
 • Hallituksen jäsen osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (J)
 • Hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (PJ)
 • Prokuristi (PR)

Lisäksi Katso Pääkäyttäjä/Rinnakkaispääkäyttäjä on oikeutettu toimimaan organisaation puolesta kaikissa tapauksissa. Rooleihin sisältyvät kaikki viranomaisten tai palveluiden määrittelemät asiointiroolit.

Mikäli henkilöllä ei ole em. toimielinroolia, hän tarvitsee asiointia varten valtuutuksen, jonka organisaatio antaa joko Suomi.fi-valtuuksissa tai Katsossa-palvelussa. Organisaatiomuoto määrittelee sen, kummassa palvelussa valtuutus tehdään.

Asiointipalvelussa asioidaan jatkossa Suomi.fi-valtuuksilla

Suomi.fi-valtuuksia voivat käyttää yritykset ja yksityiset elinkeinonharjoittajat:

 • liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet)
 • maa- ja metsätaloudenharjoittajat
 • osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön toimitusjohtaja ja yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja

Lisätietoa yritysten ja yhteisöjen valtuuttamisesta löydät Suomi.fi-valtuuksien ohjesivulta

1) Suomi.fi valtuuttaminen
Suomi.fi-valtuuksissa yritys voi antaa toiselle yritykselle tai henkilölle valtuuden eli oikeuden asioida puolestaan. Pyydä asiointivaltuutta valitsemasi asian hoitamiseen Suomi.fi-valtuuksissa.

Kuka voi tehdä valtuutuksen?
Valtuutuksen voi tehdä ainoastaan:

 • yrityksen toimitusjohtaja
 • yrityksen toimitusjohtajan sijainen
 • yrityksen toimihenkilö, jolla on yksinedustusoikeus
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • henkilö, jolle joku edellisistä on myöntänyt valtuutusoikeuden
Kun henkilölle on annettu valtuutus Suomi.fi-valtuuksissa, hän voi asioida organisaation nimissä. Tunnistautuminen asiointipalveluihin tapahtuu kuitenkin aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä Digi- ja väestötietovirasto (ent. Väestörekisterikeskus) Suomi.fi-tunnistuksen ohjeiden mukaisesti (Mobiilivarmenne, pankkitunnukset, varmennekortti).
Asiakkaiden kannattaa ryhtyä hankkimaan Suomi.fi-valtuuksia, jotta järjestelmän toiminta tulee tutuksi. Hanki Suomi.fi-valtuudet heti, kun yrityksen tilanne sen sallii.

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi –palvelussa hyödynnettävät valtuusasiat:

Asiakategoria: Työ ja työttömyys:

Valtuuskoodin nimi: Työilmoitusten hallinnointi
Valtuuskoodin kuvaus: Tällä valtuudella valtuutettu voi luoda, katsella, muokata ja poistaa työilmoituksen valtuuttajan puolesta.

Valtuuskoodin nimi: Työkokeiluilmoitusten ja palkkatukipaikkojen hallinnointi
Valtuuskoodin kuvaus: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta luoda, katsella, muokata ja poistaa työkokeiluilmoituksia

sekä palkkatukipaikkoja.

Valtuuskoodin nimi: Palkkatuen hakeminen
Valtuuskoodin kuvaus: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea palkkatukea ja sen maksatusta sekä katsella aikaisempia
hakemuksia ja päätöksiä.

Asiakategoria: Talous ja hallinto:

Valtuuskoodin nimi: Osto- ja myyntilaskutuksen hoitaminen
Valtuuskoodin kuvaus: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa osto- ja myyntilaskutuksen, esim. työvoimakoulutus- ja valmennuspalvelujen hankintasopimuslaskutuksen osalta.

2) Katso-valtuuttaminen
Osa organisaatioista joutuu vielä toistaiseksi antamaan valtuuden Katso-palvelussa, koska Suomi.fi valtuuttaminen ei ole mahdollista: tällaisia tahoja ovat:
 • kuolinpesä, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, yhteisetuus ja julkinen organisaatio 
 • yhdistys ja säätiö
 • ulkomaalainen yritys tai henkilö. 
 • yhtiöt, joilla on nimenkirjoitus kaksi tai useampi yhdessä 
Nämä asiakkaat voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia loppuvuodesta 2019 ja vuoden 2020 aikana sitä mukaa kuin Suomi.fi-valtuudet -palvelussa otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia. Näistä kerrotaan erikseen, kun aikataulut tarkentuvat.

Kuka voi tehdä Katso-valtuutuksen?
 • Katso-pääkäyttäjä
 • Katso-rinnakkaispääkäyttäjä

Pääkäyttäjä/Rinnakkaispääkäyttäjä on oikeutettu toimimaan organisaation puolesta kaikissa tapauksissa. Rooleihin sisältyvät kaikki viranomaisten tai palveluiden määrittelemät asiointiroolit. 

Katso-alitunnisteelle joka on vahvistettu Katso-tunnunnisteeksi tulee antaa Katso-palvelussa roolit,

  • TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - Työpaikkailmoitusten hallinnointi 
   • Jotta voit luoda, katsella, muokata ja poistaa työpaikkailmoituksia
  • TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - Työkokeiluilmoitusten ja palkkatukipaikkojen hall
   • Jotta voit luoda, katsella, muokata ja poistaa työkokeiluilmoituksia ja palkkatukipaikkoja
  • TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - ELY-keskus – Rahoitusasiointirooli
   • Jotta voit hakea palkkatukea ja sen maksatusta sekä katsella aikaisempia hakemuksia ja päätöksiä


Lisätietoa
Linkit:
Suomi.fi -valtuudet-palvelu
Tunnistaudu pankkitunnuksilla
Mobiilivarmenne
Kansalaisvarmenteen käyttöönotto
Varmenteet ja kortit organisaatioille

Palveluun Suomi.fi-valtuudet uusia toiminnallisuuksia

Suomi.fi-valtuuksia kehitetään jatkuvasti. Palveluun tulossa oleva virkailijatoiminto mahdollistaa muun muassa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin henkilöille tai tahoille, joille se ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Lue lisää virkailijatoiminnan toteuttamisesta


Yritysneuvonta
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo yrityksen perustajia ja toimivia yrityksiä julkisista yrityspalveluista ja niiden sähköisestä asioinnista, ml. Suomi.fi:n sähköisistä palveluista.
Tietoa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta
Soita: 0295 020 500
Ota yhteyttä yritysneuvontaan

suomi