Olet täällä

Palkattavan siirto

Onko tuella palkattava henkilö tarkoitus siirtää toisen työnantajan (käyttäjäyritys) tehtäviin?

Työnantaja voi siirtää tuella palkattavan tämän suostumuksella toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) palvelukseen. Jos käyttäjäyritys on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä tai käyttäjäyrityksen palveluksessa on osa-aikaisia työntekijöitä, siirtäminen edellyttää, että käyttäjäyritys on tarjonnut työtä työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla irtisanotuille, lomautetuille ja osa-aikatyötä tekeville. Siirtämisestä on ilmoitettava TE-toimistolle ennen siirtämistä lomakkeella TEM3.23.

suomi