Olet täällä

Sovellettava työehtosopimus

Merkitse tähän työehtosopimus, jota tuella palkattavan työsuhteessa noudatetaan.

Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että työnantaja maksaa tuella palkattavalle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tuella palkattavalle on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta www.tyosuojelu.fi voi tarkistaa vähimmäispalkkaa sekä tavanomaista ja kohtuullista palkkaa koskevaa ohjeistusta. Vähimmäispalkka perustuu työehtosopimuksiin. Työnantaja, joka kuuluu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon, noudattaa liittonsa alalle tekemää työehtosopimusta. Työnantaja, joka ei kuulu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon, on velvollinen noudattamaan alan yleissitovaa työehtosopimusta. Työnantaja ei saa sopia työntekijälle huonompia etuja kuin yleissitova työehtosopimus määrää. Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexin verkkopalvelusta kohdasta Finlex » Viranomaiset » Työehtosopimukset. Tarkempia tietoja yleissitovista työehtosopimuksista saa omasta työnantaja- tai työntekijäliitosta tai aluehallintovirastoista.

Jos työnantaja ei kuulu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajain yhdistykseen, eikä alalla ole häntä velvoittavaa työehtosopimusta eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta palkasta, työnantajan on maksettava työstä tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävää palkkaa. Jos alalla on jokin muu kuin yleissitova työehtosopimus, tavanomaisena ja kohtuullisena voidaan pitää siinä työstä määrättyä palkkaa. Jos alalla ei ole lainkaan työehtosopimusta, palkka voi perustua esimerkiksi alan järjestöjen palkkasuosituksiin.

suomi