Olet täällä

Työsuhteen kesto

Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen. Määräaikainen työsopimus edellyttää työsopimuslaissa säädettyä perustetta.

Jos tuella palkattava palkataan vakinaiseen työsuhteeseen, hakemukseen merkitään ”toistaiseksi voimassa oleva työsopimus”.

Jos palkkatukea haetaan määräaikaiseen työsopimukseen, ilmoita työsuhteen päättymispäivämäärä. Siinä tapauksessa että työsuhteen tarkkaa päättymispäivää ei voida esim. työn kausiluontoisuuden vuoksi ennalta ilmoittaa, merkitään työsuhteen arvioitu päättymispäivä.

 

suomi