När du är autentiserad kan du

  • Lägga ut en platsannons i webbtjänsten Lediga jobb. Publicerade arbetsplatsannonser visas också på den europeiska webbplatsen för platsannonser (portalen EURES Job Mobility) och på tjänsten Jobbmarknad. Annonser som publicerats i tjänsten Lediga jobb kan också visas i andra aktörers tjänster med hjälp av ett tekniskt gränssnitt, varvid annonserna som visas i tjänsterna i fråga ska ange annonsens ursprungliga källa (TE-byråns kundinformationssystem).
  • Spara en platsannons som mall
  • Ändra eller radera en tidigare platsannons
  • Följa i vilket skede hanteringen av platsannonsen är vid arbets- och näringsbyrån
  • Bekanta dig med kompetensprofilerna för arbetssökande som sakkunniga från arbets- och näringstjänsterna valt
  • Kontrollera dina adress- och kontaktuppgifter i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem och anmäla förändringar i uppgifterna
  • skicka kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrå

 

Med Suomi.fi-identifikation kan du dessutom

  • skicka ansökan om lönesubvention
  • skicka ansökan om utbetalning av lönesubvention
  • anmäla om arbetsprövningsmöjlighet