Framsidan

Certifikat

Suomi.fi-identifikation - Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID, certifikatkort  eller med Finnish Authenticator appen.

En person som i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret har en roll som berättigar till representation och då rollen enligt tjänsten berättigar till uträttandet av ärenden kan uträtta ärenden på ett företags eller ett samfunds vägnar utan en separat fullmakt.

 

Svenska