Du är här

E-tjänster för företag och arbetsgivare

När du är autentiserad kan du

 • lägga ut en platsannons i webbtjänsten Lediga jobb och i Eures-tjänsten
 • spara en platsannons som mall
 • ändra eller radera en tidigare platsannons
 • följa i vilket skede hanteringen av platsannonsen är vid arbets- och näringsbyrån
 • bekanta dig med kompetensprofilerna för arbetssökande som sakkunniga från arbets- och näringstjänsterna valt samt arbetserbjudanden som lämnats om ditt jobb
 • kontrollera dina adress- och kontaktuppgifter i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem och anmäla förändringar i uppgifterna
 • skicka kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån


Med Katso-kod kan du dessutom

 • skicka ansökan om lönesubvention
 • skicka ansökan om utbetalning av lönesubvention
 • anmäla om arbetsprövningsmöjlighet
 • bläddra i påbörjade arbetskraftsutbildningar


Svenska