Du är här

E-tjänster för företag och arbetsgivare

När du är autentiserad kan du

  • lägga ut en platsannons i webbtjänsten Lediga jobb och i Eures-tjänsten
  • spara en platsannons som mall
  • ändra eller radera en tidigare platsannons
  • följa i vilket skede hanteringen av platsannonsen är vid arbets- och näringsbyrån
  • bekanta dig med kompetensprofilerna för arbetssökande som sakkunniga från arbets- och näringstjänsterna valt samt arbetserbjudanden som lämnats om ditt jobb
  • kontrollera dina adress- och kontaktuppgifter i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem och anmäla förändringar i uppgifterna
  • skicka kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrå

 

Med Suomi.fi-identifikation kan du dessutom

  • skicka ansökan om lönesubvention
  • skicka ansökan om utbetalning av lönesubvention
  • anmäla om arbetsprövningsmöjlighet
Svenska