Vuokratyö

Vuokratyötä (henkilöstöpalveluyrityksen rekrytointitoimeksiantoja) koskeviin työpaikkailmoituksiin on suositeltavaa merkitä myös käyttäjä- tai toimeksiantajayrityksen nimi. Jos nimen ei haluta näkyvän Avoimet työpaikat -sivuilla, valitaan merkintä: Nimi vain TE-toimiston käyttöön.

Käyttäjä- tai toimeksiantajayrityksen nimen tulee olla TE-toimiston tiedossa ja se on kerrottava työnhakijalle hänen sitä kysyessään.

Työpaikan sijainti merkitään työpaikkailmoitukseen mahdollisimman tarkasti (lähiosoite, postinumero).Näin työpaikan sijainti voidaan ilmaista myös karttatietona.

Yhdessä työpaikkailmoituksessa voi olla vain yksi toimeksiantajayritys.

Myyntiedustus- ja markkinointityö

Myyntiedustus- ja markkinointityötä voi tehdä usealla eri paikkakunnalla. Ilmoitukseen merkitään kaikki ne työpaikan sijaintikunnat, joiden alueella työtä tosiasiallisesti tehdään. Ilmoituksessa on kerrottava myytävä tai markkinoitava tuote.

Näkyvyyden lisäämiseksi samaa työpaikkailmoitusta ei voi laittaa Avoimet työpaikat -palveluun useaan kertaan (esimerkiksi usealle eri paikkakunnalle tai usealla eri ammattinimikkeellä).

Jos kyseessä on kokonaan tai osittain provisiopalkkainen työ, merkitään se URA:an aina provisiopalkkaiseksi työksi. Ilmoituksessa on oltava tiedot kiinteän pohjapalkan suuruudesta ja/tai provision osuudesta.

Oppisopimus

Avoimet työpaikat -palvelussa julkaistaan oppisopimustyöpaikkoja. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla.

Yrittäjänä toimiminen

Avoimet työpaikat -palvelussa julkaistaan ilmoituksia, kun

  • tehtävä on itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista jo toimivassa
  • yrityksessä tai yritykselle haetaan jatkajaa tai
  • etsitään kumppania osuuskuntaan tai franchising-ketjuun.

Laskutusosuuskuntien ilmoituksia ei julkaista Avoimet paikat -palvelussa.

Yrittäjätyötä voidaan työn luonteesta johtuen tehdä usealla eri paikkakunnalla. Ilmoitukseen merkitään kaikki ne sijaintipaikkakunnat, joissa työtä tosiasiallisesti tehdään.

Yrittäjäpaikkoina ei julkaista toimitilojen myynti- tai markkinointi-ilmoituksia tai jäsenhakuja palvelujen tuottajaverkostoon. Ilmoituksessa ei myöskään julkaista mahdollisia hinta- tai vuokratietoja. TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, onko kyseessä työn tarjoaminen.

Anonyymit työpaikat

Erityistilanteissa (esim. henkilökohtainen avustaja) työpaikkailmoitus on mahdollista jättää myös anonyymisti siten, että työnantajan nimi ja osoitetiedot eivät näy järjestelmässä eivätkä Avoimet työpaikat -palvelussa. Työnantajan nimeksi merkitään esimerkiksi ´Yksityishenkilö/Helsinki´.

Anonyymin ilmoituksen lähettäjän on otettava yhteyttä TE-toimistoon rekrytointiin liittyvien menettelyjen sopimiseksi. Työnhakijat voidaan ohjata lähettämään hakemukset ensin TEtoimistoon, joka välittää ne työnantajalle. Menettely hidastaa sopivan työntekijän löytymistä ja
rekrytointia, mutta mahdollistaa työnantajan henkilöllisyyden salaamisen hakuvaiheessa jopa kokonaan. Vaihtoehtoisesti Avoimet työpaikat -palvelussa voidaan jättää työnantajan nimi mainitsematta ja julkaista vain työnantajan yhteystiedot.