Ennen kuin aloitat, sinun tulee tietää, että
voit käyttää kirjoittamiseen aikaa niin kauan kuin tarvitset. Tietoturvasi varmistamiseksi yhteys katkaistaan 60 minuutin välein ja tallentamattomat tiedot häviävät. Kun siirryt sivulta toiselle, aika alkaa alusta. Näet sen laskurista.

Liiku palvelussa vain sen omilla ’Paluu’- ja ’Jatka’-painikkeilla. Älä käytä selaimen ’edellinen’ ja ’seuraava’ - toimintoja, sillä ne tyhjentävät sivulta tallentamattomat tiedot.

Voit käyttää vain länsieurooppalaista kirjaimistoa välimerkkeineen sekä numeroita.
Älä käytä muotoilumerkkejä (sisennykset, luettelomerkit, lihavointi, kursiivi, tagit), koska ne eivät välttämättä toimi samalla tavalla kaikissa selaimissa. Tehtävänimike ei voi alkaa välimerkillä.

* = pakollinen tieto

Nyt voit aloittaa.

Työnantajan nimi

Suomi.fi-tunnistuksella kirjauduttaessa näytetään Suomi.fi valtuuspalvelusta saatu yrityksen nimi, Y-tunnus. Sopimusasiakkaan käyttäjätunnuksilla kirjauduttaessa nimi tulee heijasteena työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä.

Toimipiste tai muu tarkenne
Esimerkiksi markkinointinimi, toimipiste, osasto tai yksikkö. Tieto näytetään Avoimet työpaikat -palvelussa ilmoituksen otsikossa työnantajan nimen jälkeen ennen työpaikan sijaintikuntatietoa. Max. 80 merkkiä.

Työnantajan viite
Työpaikan yksilöivä tunnus, esim. tehtävän numero omassa järjestelmässä.

Ammatti ja ammatin numero
Yhdellä ilmoituksella voit julkaista haettavaksi tehtäviä, joilla on sama ammattinumero.
Valitse työtehtävän ammattiryhmä ja ammattiryhmästä tehtävää parhaiten kuvaava ammatti. Apua valintaan saat luettelosta TE-palvelujen ammattinimikkeet ja -kuvaukset (pdf).

Käytämme kansainvälisen ja kansallisen ammattiluokitusstandardin mukaisia ammattinimikkeitä. Ammatilla kuvataan samankaltaisissa työtehtävissä yleisesti vaadittavaa osaamista. Ammatit luokitellaan ensisijaisesti sen mukaan, kuinka monimutkaisia tehtäviä ja velvollisuuksia ammateissa tehdään (taitotaso). Koska ammattien ensisijainen luokitteluperuste ei ole toimiala, yhden toimialan ammatit jakautuvat useisiin eri pääluokkiin ja ammattiryhmiin.

Valinnan jälkeen voit vielä muuttaa yleisen ammattinimikkeen tehtävänimikkeeksi, joka kuvaa paremmin haettavaa tehtävää. Käytä yleisimmin käytettyjä nimikkeitä. Työnhakijat eivät löydä epätavallisia tehtävänimikkeitä sanahaulla.

Jos muutat ammattinimikkeen tehtävänimikkeeksi, tarkista että ammatin numero säilyy samana. Järjestelmä muuttaa automaattisesti ammattinumeron, jos kirjoittamasi nimike on jo käytössä.

Älä käytä tehtävänimikekenttää ilmoitusten löydettävyyden optimointiin.

Taidot ja pätevyydet
Taitosanoilla täydennät ammatissa ja työtehtävässä vaadittavaa osaamista.
Valitse enintään 50 ammattiin liittyvää taitoa tai pätevyyttä.

Jos et ole vielä valinnut ammattia ja -numeroa, näet kaikki taidot ja pätevyydet.
Jos olet jo valinnut ammatin ja numeron, näet vain ne taidot ja pätevyydet, jotka liittyvät valitsemasi tehtävän ammattiryhmään.

Valitse taitosana ylemmästä valintaikkunasta ja siirrä se alempaan valintaikkunaan Siirrä-painikkeella. Ikkunassa näet kaikki valitsemasi taitosanat.

Hae taidot ja pätevyydet -painikkeella lisää tarvitsemiasi taitosanoja. Käytä avautuvassa ikkunassa sanahakua. Rastita tarvitsemasi sanat ja klikkaa Siirrä-painiketta. Valitsemasi sanat siirtyvät valintalaatikkoon.

Työkokemus
Alavetovalikosta voidaan liittää työtehtävään haluttu työkokemus.

Avointen työpaikkojen määrä
Avointen työpaikkojen määrä.

Työ alkaa pvm (pp.kk.vvvv ja/tai teksti)
Työn alkamispäivä on pakollinen tieto, jos ’Työ alkaa’ -tekstikenttään ei ole kirjoitettu mitään. Kirjoita muodossa pp.kk.vvvv. Päivämäärän on oltava tulevaisuudessa. Ilmoituspäivää ei hyväksytä.

Työn alkamisajankohta on kirjoitettava, jos ’Työ alkaa pvm’ -kenttä on tyhjä. Max. 40 merkkiä.

Työn kesto ja lisätietoa Työ päättyy
Kerro, onko työsuhde määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Max. 50 merkkiä.

Kesätyö
Valitse, jos työtehtävä on kesätyötä.

Työaika ja päivittäinen työaika
Valitse työaika. Päivittäistä työaikaa voit täsmentää vapaamuotoisella tekstillä. Max. 100 merkkiä.

Palkka
Työnantaja ja työntekijä sopivat palkasta sopimuksessa, jonka vähimmäisehdot määritellään työ- tai virkaehtosopimuksessa (TES, VES).
Aikapalkkaa maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella, esimerkiksi viikko-, kuukausi- tai tuntipalkkana.
Urakkapalkka on työn tekemisestä maksettu kiinteä palkka. Aikaurakassa työlle sovitaan vakioaika ja palkka maksetaan tämän vakioajan perusteella. Rahaurakassa sovitaan työtuloksen määrään perustuva palkka tai työkokonaisuudesta maksettava korvaus.
Provisiopalkassa tietty osuus palkasta määräytyy tehdyn tuloksen perusteella.
Kun palkka on kokonaan tai osin provisiota, on ilmoituksessa oltava tiedot kiinteän pohjapalkan suuruudesta ja/tai provision osuudesta.

Jos palkallinen työharjoittelu tehdään alalla, jolla noudatetaan työehtosopimusta, palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan.

Työharjoittelijan pitää saada vähintään työssäoloehdon täyttävä palkka, kun esim. korkeakouluopiskelija tekee jo kertyneellä osaamisella työnantajalle tuottavaa työtä. Vuonna 2018 työssäoloehdon täyttävä palkka kokoaikatyöstä on 1 189 e/kk.

Max. 40 merkkiä.

Työsuhde
Valitse, millaisessa työsuhteessa työ tehdään.
Palkkatyö. Kun työntekijä tekee työtä työnantajalle ja saa siitä rahallisena korvauksena palkkaa.
Provisiotyö. Valitaan aina, kun palkka on joko kokonaan tai osin provisiota.
Yrittäjä. Kun työntekijä työllistää itse itsensä.

Oppisopimus/Vuokratyöpaikka / Rekrytointitoimeksianto 
Oppisopimus. Valitse, jos työ on oppisopimukseen perustuva määräaikainen työsuhde. Et voi määritellä työtä oppisopimukseksi, jos se on kesätyö.
Vuokratyöpaikka. Valitse, kun työnantajayritys on vuokrayritys.
Rekrytointitoimeksianto. Valitse, kun toimit asiakasyrityksen toimeksiannosta.

Toimeksiantajayrityksen nimi
Käyttäjä- tai toimeksiantajayrityksen nimi
Pakollinen tieto, kun olet valinnut ’Vuokratyöpaikka’ tai ’Rekrytointitoimeksianto’.
Älä täytä, jos et ole valinnut ’Vuokratyöpaikka’ tai ’Rekrytointitoimeksianto’ -vaihtoehtoa.
Max. 60 merkkiä.

Valitse ’Nimi vain TE-toimiston käyttöön’, kun et halua toimeksiantajayrityksen pakollisen nimitiedon näkyvän Avoimet työpaikat -verkkopalvelussa.

Valitse joko Vuokratyöpaikka tai Rekrytointitoimeksianto, ei molempia.

Asuntomahdollisuus
Valinnainen, ei pakollinen tieto

Työtehtävän kuvaus
Valitsemasi ammatti ja -numero määrittelevät yleisesti, millaisesta tehtävästä on kysymys. Vapaamuotoisella kuvauksella määrittelet työtehtävää tarkemmin.

Kirjoita selkeästi, totuudenmukaisesti ja ymmärrettävästi työstä ja siinä tarvittavasta osaamisesta. Sanahaku toimii hyvin, kun tärkeät avainsanat on kirjoitettu perusmuodossa. Näitä ovat mm. ammatti uudelleen toistettuna, työvälineet, vaadittavat pätevyydet, kielitaito tai esimerkiksi mahdollisuus etätyön tekemiseen.

Syrjintä on kielletty työhönotossa iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen (yhdenvertaisuuslaki 2004/21) tai sukupuolen perusteella (tasa-arvolaki 1986/609). Myös valokuvan pyytäminen työpaikkailmoituksessa katsotaan syrjinnäksi, jos pyynnölle ei ole selkeää työhön liittyvää perustetta (mallin, näyttelijän tai näihin rinnastettava työ).

Ilmoituksessa tulee olla maininta rikosrekisterin esittämisestä, jos työ tehdään lasten ja nuorten parissa.

Avoimet työpaikat -palvelua ei voi käyttää yrityksen markkinointiin.

Ilmoituksessa käytettävä kieli määrittelee työpaikkailmoituksen julkaisukielen, joka on joko suomi tai ruotsi. Tarvittaessa vapaissa tekstikentissä voi käyttää työtehtävässä käytettyä työkieltä (länsimaisin aakkosin). Erikoismerkkejä tai suuraakkosia ei käytetä.

Liitä ilmoitukseen mielellään myös työnantajan internetsivun osoite. Se toimii Avoimet työpaikat -palvelussa julkaistavissa työpaikkailmoituksissa linkkinä.

Tarkistaessamme ja hyväksyessämme ilmoituksesi voimme toimeksiantajaa konsultoimatta stilisoida kuvausta. Ensisijainen vastuu tiedottamisesta ja ilmoituksen oikeellisuudesta on kuitenkin työnantajalla ja ilmoituksen kirjoittajalla.

Työpaikan sijainti ja yhteystiedot
Kun työtä tehdään laajalla alueella useassa osoitteessa tai etätyönä, valitse ’Työ useassa osoitteessa tai etätyö’. Älä ilmoita osoitetietoja.

Kun työtä tehdään suppealla alueella eri osoitteissa, ilmoita osoitteeksi sijaintia parhaiten kuvaava postinumero ja -paikka ja jätä lähiosoite pois. Älä käytä sijainti useassa osoitteessa -valintaa.

Kummassakin tapauksessa kerro tehtävänkuvauksessa tarkemmin työn sijainnista.
Valitse Osoite- ja yhteystiedot samat kuin työnantajalla, kun haluat, että nämä aikaisemmin annetut tiedot kopioidaan osoite- ja yhteystiedoiksi: työnantajan lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, ilmoittajan nimi, puhelin ja sähköpostiosoite.

Jos olet valinnut ’Työ useassa osoitteessa tai etätyö’, kopioidaan vain nämä tiedot: ilmoittajan nimi, puhelin ja sähköpostiosoite.

Lähiosoite
Työpaikan lähiosoite. Tarkalla lähiosoitteella työpaikan sijainti voidaan ilmaista myös karttatietona Avoimet työpaikat -verkkopalvelussa.
Max. 50 merkkiä.

Postinumero / Postitoimipaikka / Maa
Kun työpaikka sijaitsee Suomessa, postinumero tarkistetaan automaattisesti.
Kun työpaikka sijaitsee ulkomailla, ovat postitoimipaikka ja maa pakollisia tietoja.

Kartta
Tarkista uudessa selainikkunassa, miten työpaikan sijainti näkyy kartalla antamiesi osoitetietojen perusteella.
Ennen kartan aukeamista tarkistetaan, että Lähiosoite-kenttään on syötetty tietoa.
Käyttämäsi selaimen asetukset voivat estää ponnahdusikkunan avautumisen. Hyväksy ponnahdusikkunoiden aukeaminen, jos haluat katsella karttanäkymää.

Yhteyshenkilöt, puhelin, sähköposti, ym.
Kun olet aikaisemmin valinnut ’Osoite- ja yhteystiedot samat kuin työnantajalla’ tähän tekstikenttään kopioidaan nämä tiedot: ilmoittajan nimi, puhelin ja sähköpostiosoite. Max. 600 merkkiä.

Hakemukset
Hakemukset -sivulla annat lisätietoja hakijoille: kenelle ja/tai miten hakemukset lähetetään ja mihin mennessä. 

Avoimesta työpaikasta tiedottaminen
Kun haluat, että ilmoituksesi julkaistaan Avoimet työpaikat -verkkopalvelussa, vastaa kyllä.
Paikkavahti-palvelua käyttävät työnhakijat saavat uusista työpaikoista ilmoituksen sähköpostiinsa.
Palvelussa julkaistut ilmoitukset näytetään eurooppalaisella työpaikkatiedotussivustolla, EURES-verkkopalvelussa.

Kiitos, että valitsit TE-palvelut yhteistyökumppaniksesi. Menestystä rekrytointiin!