Ulkomailla sijaitsevien työpaikkojen vastaanottamisessa ja julkaisemisessa noudatetaan samoja periaatteita ja laatukriteerejä kuin Suomessa sijaitsevien. Työpaikkojen julkaisemisesta vastaavat EURES-asiantuntijat.

Sopimusvaltioissa sijaitsevat työpaikat

EURES-neuvojat julkaisevat oman maansa työpaikat EURES-portaalissa, joka on ensisijainen sopimusvaltioiden välinen työpaikkojen ilmoituskanava. Komission tavoitteena on saavuttaa EURES-portaalissa mahdollisimman laaja avointen työpaikkojen tarjonta niin, että työnhakijat kaikkialla Euroopassa pääsevät välittömästi tutustumaan samoihin avoimiin työpaikkoihin. EURES on laaja ansioluetteloiden tietovarasto, josta rekisteröityneet työnantajat voivat rekrytoida.

Perustellusta syystä ilmoitus voidaan julkaista myös (tai ainoastaan) Avoimet työpaikat -palvelussa. Perusteltuja syitä voivat olla rekrytointiyhteistyön tukeminen aloilla, joilla on Suomessa ylitarjontaa tai suomen/ruotsinkielisten työntekijöiden hakeminen. Pohjoisella, rajat ylittävällä työmarkkina-alueella sijaitsevat paikat voidaan ilmoittaa myös kansallisilla sivuilla, jos työn ja asumisen on tarkoitus tapahtua eri valtioissa.

Työpaikan luotettavuudesta pyydetään vahvistus kohdemaan EURES-palvelusta ja EURESasiantuntijat kirjaavat tiedon URA:an. Jos työnantajaa ei löydy URA:sta tai jos ilmoituksen tiedot eivät ole riittävät, ilmoitus julkaistaan vasta, kun varmistus tai tarkennus on saatu. Jos pyydettyjä tietoja ei saada, paikkailmoitus perutaan.

Sopimusvaltioiden ulkopuolella sijaitsevat työpaikat
TE-toimistolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta julkaista sopimusvaltioiden ulkopuolella sijaitsevien työpaikkojen ilmoituksia. Niiden julkaiseminen Avoimet työpaikat -palvelussa arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Julkaistuihin ilmoituksiin kirjataan aina vastuuvapauslauseke,
jossa mainitaan, että ”TE-toimisto ei vastaa ilmoituksessa mainituista tiedoista eikä avusta työluvan hankkimisessa”.