Laskut-sivulla voi selata aikaisempia laskuja tai tehdä uuden laskun.

 

Tee uusi lasku

Siirrytään Hankintasopimuksen lasku –sivulle, jossa voi lisätä uuden laskun tiedot ja lähettää laskun hyväksyttäväksi.

Laskut –taulukossa näytetään aikaisemmat laskut oletuksena järjestettynä eräpäivän mukaan niin, että uusimmat laskut ovat ensin. Laskujen järjestystä voi muuttaa taulukossa sarakeotsikkojen vieressä olevia nuolia klikkaamalla, jolloin laskut lajitellaan ko. sarakkeen arvojen mukaan.

Taulukossa vasemmalla olevaa nuoli-ikonia painettaessa avautuu rivin alle laskukohtaisia toimintoja. Toimintojen sallittavuus riippuu laskun tilasta – kun toiminto ei ole sallittu taulukosta valitulle laskulle, se esitetään harmaana.

Näytä viesti

Näyttää virkailijan antaman viestin, jos sellainen on annettu.

Poista

Poistaa valitun laskun.

Poistaminen on sallittu vain keskeneräisille laskuille.  

Peru lasku

Peruu valitun laskun.   

Peruminen on sallittu vain lähetetty- ja palautettu - tilassa oleville laskuille.  

Näytä

Siirtyy Valitun laskun tiedot –sivulle, jossa näytetään lasku tulostettavassa muodossa.

Muokkaa

Siirtyy Hankintasopimuksen lasku –sivulle.

Muokkaaminen on sallittu vain keskeneräinen- ja palautettu - tilassa oleville laskuille.   

Näytä liitteet

Avaa listan laskuun liitetyistä liitetiedostoista.

Listasta voi tiedoston nimeä klikkaamalla avata liitteen katsottavaksi.

Liitteen voi myös poistaa, jos lasku on keskeneräinen tai palautettu.