Kaksikielisyys ja käännös
Kun ilmoitus halutaan julkaista vain suomeksi tai ruotsiksi, valitaan ko. kieli Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelun etusivun ylävalikosta käyttöliittymän kieleksi. Tällöin ilmoitus näkyy henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa samanlaisena riippumatta siitä, käyttääkö hän palvelua suomen tai ruotsin kielellä.
Jos ilmoitukseen halutaan myös käännös, on käytettävä palkkatukipaikan ilmoittamisen Käännös-toimintoa. Tällöin henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa ilmoitus näytetään henkilöasiakaan valitseman sivustokielen mukaisesti. Käännöstä ei saa lähettää erillisenä ilmoituksena.

Käännöksen lisääminen
Käännös voidaan lisätä ilmoitukseen vasta sen jälkeen, kun ”pääkielisen” ilmoituksen kaikki pakolliset tiedot on täytetty. Käännöstoiminto löytyy ilmoituslomakkeen alaosasta. ”Lisää käännös” -painikkeesta avautuu käännössivu, johon on lisätty ilmoituksen käännöstä tarvitsevat kentät. Pääkielisen ilmoituksen tietoja ei voi muuttaa käännössivulla. Käännös tulee tallentaa ennen pääkielisen ilmoituksen sivulle palaamista.
Huomaa, että käännössivun Tallenna-painike tallentaa käännöksen vain tilapäisesti käsittelyn ajaksi. Ilmoitus ja sen muutokset (myös käännöksen poisto) on vielä lähetettävä TE-toimiston asiakastietojärjestelmään pääkielisen lomakkeen lopussa olevalla ”Lähetä” -painikkeella.

Käännöksen poistaminen
Käännöksen voi poistaa Käännös-sivun Sulje käännös -painikkeella.