Ilmoita koulutuskorvauksen määrä maksatuksen hakujaksolla kuukausittain eriteltynä.