Bruttopalkkana ilmoitetaan aikapalkan ja muiden palkanosien yhteissumma lukuun ottamatta hakemuksella myöhemmin kysyttäviä palkanosia, esimerkiksi lomaraha, lomakorvaus. Hakemuksella maksatusjaksorivin Bruttopalkkatieto on laskentakennttä, joka muodostetaan Tulolajit riveillä annettujen tietojen perusteella. Vähintään yksi rivi on pakollista syöttää hakemuksella palkkatiedoksi bruttotiedon laskemiseksi.

Tulolajikohtaisesti pakolliset ilmoitettavat tiedot merkitty hakemuslomakkeessa tähdellä.


Mikäli Maksatusta haetaan ajalle -aikaväli vastaa Tulorekisteriin ilmoitettua palkanmaksukautta, ilmoitustapa 2, haetulle aikajaksolle osuvat tulo-, etuus- ja poissaolotiedot nostetaan hakemukselle.

Mikäli Tulorekisteriin ilmoitettu palkanmaksukausitieto poikkeaa Maksatusta haetaan ajalle –aikavälistä, tiedot on kohdistettava jaksolle manuaalisesti.


Maksatusta haetaan ajalta -aikavälille kohdistuvat Tulorekisteristeriin ilmoitetut tulo-, etuus- ja poissaolotiedot ovat nähtävissä painikkeen Tulotiedot takaa.