Palkkatukipäätökset-listalla näytetään sivulle tultaessa meneillään olevat palkkatukipäätökset sekä ne päättyneet palkkatukipäätökset, joiden päättymispäivämäärästä on aikaa korkeintaan 2 kuukautta.

Jos listalla näkyvään palkkatukipäätökseen on tehty aikaisempia maksatushakemuksia, näytetään tässä taulukossa ajallisesti viimeisimmän maksatushakemuksen hakujakso sekä se, missä tilassa kyseinen hakemus on.

 

Palkkatukipäätökset-listalta voi etsiä tiettyyn henkilöön tai ajanjaksoon liittyviä palkkatukipäätöksiä valitsemalla taulukon yläpuolelta Muuta oletushakua’.

’Henkilön nimi tai henkilötunnus’-kenttään voi antaa henkilön koko nimen (järjestyksessä Sukunimi Etunimi) tai henkilötunnuksen.

Hakukenttään voi antaa myös vain suku- tai etunimen tai sen osan ja painaa Hae, jolloin listalla näytetään kaikki hakuehtoon osuvat tulokset. Esim. etsittäessä henkilöä Virtanen Esa:

  • Virtanen
  • virta
  • Esa

Kenttään voi myös antaa vain osan henkilötunnuksesta. Esimerkiksi

  •  200679

 (hakukentässä ei käytetä osamerkkihaussa jokerimerkkejä, esim. * tai %)

Jos ’Maksatusta haetaan ajalle’-kenttään antaa aikavälin, haku näyttää tuloksena ne palkkatukipäätökset, joiden voimassaolo osuu kokonaan tai osittain annetulle aikavälille. Tällä haulla voi hakea myös palkkatukipäätöksiä, joiden päättymisestä on aikaa yli 2 kuukautta.

 

Näytä oletushaku-painikkeella tyhjennetään lisähakuehdot ja palautetaan listalle takaisin sama oletushakutulos kuin Palkkatuen maksatus -sivulle tultaessa.