Tässä kohdassa voidaan antaa lisäselvitystä palkkauskustannuksista ja muista maksatukseen liittyvistä seikoista, esimerkiksi

  • palkattomista poissaoloista
  • sairauspoissaoloista
  • tarvittaessa täsmennystä korvattaviin päiviin tai palkkauskustannnuksiin
  • tarvittaessa lisäselvitystä työnantajan sivukuluista (prosentuaalinen määrä, erittely)
  • olosuhteiden muutokset palkkatuen myöntämisen jälkeen
  • työnteon ja palkanmaksun keskeytymisestä tilapäisesti
  • työsuhteen päättymisestä kesken palkkatukijakson
  • muita seikkoja, joilla tuen hakija arvioi olevan merkitystä maksatushakemusta käsiteltäessä