Här kan man ange mer information om lönekostnaderna och andra faktorer som gäller utbetalningen

  • oavlönad frånvaro
  • sjukfrånvaro
  • vid behov annan precisering som gäller de dagar som ersätts eller lönekostnaderna
  • vid behov ytterligare redogörelse för arbetsgivarens lönebikostnader (procentuellt belopp, specifikation)
  • förändringar i förhållandena efter det att lönesubventionen beviljades
  • tillfälliga avbrott i arbetet och löneutbetalningen
  • arbetsförhållandet upphör mitt under lönesubventionsperioden.
  • andra omständigheter som sökanden bedömer vara av betydelse vid handläggningen av utbetalningsansökan