Beskrivning av uppgiften under prövning

Berätta tydligt och i detalj om den erbjudna möjligheten till arbetsprövning. Skriv till exempel om vilka olika arbetsuppgifter den som är intresserad av branschen och yrket eller den som planerar att åter komma in på arbetsmarknaden, kan bekanta sig med, och hurdan arbetsmiljö du kan erbjuda. Berätta också om trafikförbindelser till arbetsprövningsplatsen samt vilka arbetstider gäller i prövningen. Beskrivningen kan vara max. 800 tecken.  

Möjligheten till arbetsprövning är inte en arbetsplats och den utnyttjas inte för att skaffa arbetserfarenhet. Man får inte sätta krav på arbetsprövarens kompetens.

När arbetsprövningsmöjligheten gäller arbete med barn och unga, ska det nämnas i annonsen att brottsregisterutdrag ska uppvisas (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 2002/504).

Om arbetsgivaren har en webbadress i sina egna uppgifter i E-tjänster för företag och arbetsgivare, syns denna adress för de privatkunder som söker en arbetsprövningsplats och de kan bekanta sig med ert företag redan på förhand.

TE-byrån granskar den anmälda arbetsprövningsmöjligheten före publicering.

Kontaktperson, telefon, e-post

Arbetsprövningsmöjlighetens kontakperson är en sådan person, som ger mera information om uppgiften under prövning. Det kan finnas flera kontaktpersoner. Max 600 tecken.

Arbetsprövningsmöjlighetens näradress

Arbetsprövningsmöjlighetens näradress. Max. 50 tecken.

Postnummer

I den här tjänsten kan du anmäla bara en möjlighet till arbetsprövning som finns i Finland. Om du vill anmäla en arbetsprövningsmöjlighet som är utomlands, kontakta TE-byrån.

Referens av arbetsgivaren som erbjuder arbetsprövningsmöjlighet

En beteckning som specificerar arbetsprövningsmöjligheten, t. ex. nummer på uppgiften under prövning i ert eget system. Max. 30 tecken.

Verksamhetställe eller annan specifikation

Till exempel kontor, avdelning eller enhet. Max. 80 tecken.

Att skicka arbetsprövningsmöjligheten

Arbetsprövningsmöjligheten sparas inte direkt till TE-byråns kundinformationssystem. Den granskas före publicering i den TE-byrå, som administrerar området där arbetsprövningsmöjligheten enligt sitt postnummer är belägen. Arbetsprövningsmöjligheten godkänns, om annonsen uppfyller de mål som har satts upp för arbetsprövningen.