Om man vill publicera platsannonsen endast på finska eller endast på svenska väljer man att använda det språket på framsidan till E-tjänsterna för företag och arbetsgivare. Då ser platsannonsen likadan ut på nättjänsten "Lediga jobb" oberoende av om arbetssökanden använder tjänsten på finska eller svenska.

Om man också vill ha en översättning av platsannonsen, använder man funktionen "Översättning", som finns nere på platsanmälningssidan. Då syns platsannonsen i nättjänsten "Lediga jobb" på det språk som arbetssökanden har valt. En översättning får inte lämnas som en separat platsanmälan, för då syns platsanmälan  bl.a. i annonseringen på internet två gånger, och det blir svårare att göra ändringar (t.ex. att ta bort annonsen från nätet)

Lägg till översättning
En översättning kan fogas till platsannonsen först efter att alla obligatoriska uppgifter har fyllts i anmälan på "huvudspråket". En arbetsgivare som har autentiserat sig kan lägga till en översättning även i efterhand på "Lediga jobb, länk Uppdatering och radering av jobb."
Översättningsfunktionen finns på nedre delen av platsanmälningsblanketten. Om man trycker på knappen "Lägg till översättning" öppnas en översättningssida där de fält som behöver översättas syns. På översättningssidan går det inte att ändra på de uppgifter som uppgetts i anmälan på huvudspråket. Översättningen måste sparas innan man går tillbaka till anmälan på huvudspråket.
Observera att översättningssidans "Spara"-knapp sparar översättningen endast tillfälligt, medan platsanmälan bearbetas. Platsanmälan och ändringar i den (även radering av översättningen) ska ännu sändas till arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem med den "Skicka"-knapp som finns i slutet av anmälan på huvudspråket.
Det lönar sig att granska översättningen i översättningssidans "Förhandsgranskning". Där ser den i stort sett ut så som den kommer att se ut på nättjänsten "Lediga jobb". Anmälan på huvudspråket kan på motsvarande sätt granskas i förhandsgranskningen för den. Se även

Radering av översättning
Att det finns en översättning syns i nedre delen av anmälan på huvudspråket genom att det står "Det finns en översättning av platsanmälan". Översättningen kan raderas med knappen "Radera översättning" på översättningssidan.