Bekräftelse av giltighet

Om ett avtal om arbetsprövning inte har uppgjorts inom 3 månader och anordnaren för arbetsprövningsmöjligheten eller TE-byrån inte har dragit bort annonsen, skickas automatiskt en e-post till den kontaktperson som nämnts som ansvarsperson för arbetsprövningar i arbetsgivarens uppgifter.

Anordnaren av arbetsprövningsmöjligheten bes att bekräfta, om möjligheten till arbetsprövning fortfarande är aktuell och att tidigare anmälda uppgifter inte har förändrats. Om arbetsprövningsmöjlighetens anordnare inte anmäler detta inom 14 dygn, raderas uppgiften om arbetsprövningsmöjligheten automatiskt. 

Om uppgifterna i arbetsprövningsmöjligheten behöver korrigeras, bekräftas inte anmälningen, utan anordnaren av arbetsprövningsmöjligheten skapar en ny annons.