För att kunna anmäla en arbetsprövningsmöjlighet som stöder utredning av alternativ för yrkesvalet och karriären eller möjligheterna att åter komma in på arbetsmarknaden måste du använda, 

 • Suomi.fi-fullmakter - Fullmaktskoder: Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser
 • Katso-koder: Administrera arbetsprövning lönesubventionsplats

Rekryteringsprövning kan du inte anmäla i den här tjänsten.

Arbetsprövning är en tjänst som härstammar från privatkundens behov och den kan ordnas i följande situationer:

 • Personen saknar yrkesutbildning eller planerar att byta bransch eller yrke. Målet är då att reda ut om personen är intresserad av någon bransch eller något yrke eller om personen har möjligheter att arbeta inom en viss bransch eller ett visst yrke.
 • Personen funderar om företagande är ett lämpligt karriäralternativ.
 • Personen har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid på grund av exempelvis arbetslöshet eller vård av barn, och man genom arbetsprövning reder ut om personens kunskaper är uppdaterade och vilket slags stöd han eller hon behöver för att återgå i arbete.
 • Personen har tidigare jobbat på arbetsmarknaden i ett annat land, med arbetsprövning strävar man till att klarlägga personens förutsättningar att bli sysselsatt i Finland, samt vilka tjänster det krävs för det.

Arbetsprövning

 • är inget arbetsförhållande,
 • för den betalas ingen lön och
 • för perioden samlas varken semesterdagar eller pension.
 • Den som deltar i arbetsprövningen får oftast arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning

Ordnande av arbetsprövningen kan hjälpa dig som arbetsgivare:

 • du blir bekant med den som deltar i arbetsprövningen och denne kan du senare anställa som en anställd som redan är bekant med husets vanor.
 • Du kan ansöka om lönesubvention för anställande av personen.