Anmärkningstid som visas på fakturan, antal dagar.